A Raaba projekt

Háttérinformációk

A bontásokból származó törmelékek Magyarországon és Ausztriában is jelentős arányban kerülnek hulladéklerakókra (> 60 %). Az EU tagállamai 2020-ig kötelezettséget vállaltak arra, hogy az építőipari hulladékok legalább 70 %-a újrahasznosításra vagy újrafelhasználásra kerüljenek.
Az újrahasználati központok nagy jelentőséggel bírnak a hulladéktermelés elkerülésében és az erőforrások kímélésében. Az építőipar területén még nem honosodott meg az újrahasználat gyakorlata, viszont jelentős potenciállal bír a jövőre nézve. Az Európai Unió egyes tagállamai már sikerrel működtetnek újrahasználati hálózatokat az építőiparban. Ahhoz, hogy sikeresen működhessenek az építőipari újrahasználati hálózatok Ausztriában és Magyarországon, szükséges a technikai, gazdasági, logisztikai és jogi akadályok meghatározása és leépítése. Ha sikerül meghonosítanunk az építőipari újrahasználatot Ausztriában és Magyarországon, azzal jelentősen hozzájárulunk az újrahasználat elterjedéséhez és az „életciklus” gondolatához az építőiparban.

Célkitűzés

Projektünk fő célja egy olyan határokon átnyúló koncepció kidolgozása az építőipari újrahasználati hálózatok (építőipari elemek hálózat) felépítése céljából Ausztriában és Magyarországon, amelynek gyakorlatba való átültetésének lehetőségét mindkét országban teszteljük és kezdeményezzük a központok elindítását a régióspecifikus tényezők figyelembevételével. Ehhez azonosítanunk kell a technikai, gazdasági, logisztikai és jogi akadályokat és lehetőség szerint leépíteni őket. A meglévő akadályokról a szakterület releváns szereplőivel szoros együttműködésben szerzünk be információkat, annak érdekében, hogy hatékony lépéseket dolgozhassunk ki azok leépítésére.

A RaABa pojekt további célja az újrahasználati központok ösztönzése által „zöld munkahelyek” létrehozása, amelyek mind Ausztriában, mind Magyarországon hozzájárulnak a regionális értékteremtéshez.