Intézkedések

A RaABa projekt hozzájárul az építőipari elemek életciklusának megnöveléséhez. Ezen okból kifolyólag olyan intézkedésjavaslatokat dolgoztunk ki, amelyek az építőipari elemek teljes életciklusát felölelik. Maga az életciklus fogalma az Európai Unió építőipari elemekre vonatkozó rendeletében (EU-BauPVO) is fontos szerepet kap, a rendelet 2013. július 1-én lépett hatályba. A rendelet 7. számú alapelvárásában rögzítették, hogy az épületek ill. az azokat tartalmazó építőipari elemek

• bontás után újrafeldolgozásra vagy újra felhasználásra kerülhetnek
• az építménynek tartósnak kell lennie
• környezetbarát vagy újrafelhasznált alapanyagokból kell készülniük.

Ez a törvényi szabályozás támogatja a RaABa projekt célkitűzéseit az építőipari újrahasználatát illetően.

Eljárásrend
Építőipari elemek életciklusa